Technical-press-First-Sensor
First Sensor news
We will keep you informed about company and product news.
April 2010

HDI trycksensorer med hög precision

HDI-trycksensorer med hög precision och låg spänningsförsörjning från 3 volt för batteridrivna tillämpningar

Sensortechnics HDI-trycksensorer mäter absolut tryck, differenstryck och relativt tryck från 10 mbar upp till 5 bar. HDI-serien innehåller sensorer med spänningsförsörjning från 3 volt som är optimalt för batteridrivna tillämpningar i exempelvis mobila och bärbara apparater. Sensorerna bygger på den senaste digitala signalbearbetningen och uppnår unika noggrannheter med ett totalt mätfel på högst ±0,5 % FSS inom temperaturintervallet 0 till +85 °C.

Sensortechnics HDI-sensorer tillhandahåller mätvärden via ett I²C-bussgränssnitt samt en analog utgångssignal på 0,5–4,5 V. På så vis kan kunderna skapa redundansfunktioner för tillämpningar som kräver hög säkerhet. HDI-trycksensorer passar för mätning av luft och icke-korrosiva gaser och tillhandahåller ett stort antal enkelriktade, dubbelriktade och barometriska balanseringar samt olika prestanda klasser. SMT- och DIP-kapsling i miniatyrformat möjliggör en flexibel montering på kretskort och mycket kompakta OEM-konstruktioner. Sensortechnics lagerför ett brett sortiment av olika konfigurationer. Efter förfrågan kan alla HDI-sensorer anpassas efter kundernas särskilda önskemål, t.ex. när det gäller tryckområde, upplösning, noggrannhet och inbyggda digitala inställningar.

HDI-trycksensorernas viktigaste funktioner är:
  • Spänningsförsörjning från 3 V till 5 V lagerförs
  • Total noggrannhet ±0,5 % FSS inom 0 till +85 °C
  • Digitalt I²C-gränssnitt och analog utgångssignal samtidigt
  • SMT- och DIP-kapsling i miniatyrformat

Tack vare ett stort urval av varianter kan Sensortechnics erbjuda den lämpligaste trycksensorn med optimalt pris- och prestandaförhållande för sina OEM-kunder. HDI-serien används vanligtvis inom exempelvis medicinteknik, mät- och reglerteknik samt luftbehandlingsteknik.

Mer information om den här produkten finns .

Sensortechnics press photo HDI-trycksensorer
Downloads

If you need further information please contact First Sensor.

Company
First Sensor is one of the world's leading suppliers in the field of sensor systems and part of TE Connectivity. In the growth market of sensor systems, First Sensor develops and produces customer-specific solutions for the ever-increasing number of applications in the industrial, medical, and mobility target markets. Our goal here is to identify, meet and solve the challenges of the future with our innovative sensor solutions early on.
Investor Relations
Our investor relations activities aim at raising the international publicity of First Sensor AG and at consolidating and extending the perception of our share as an attractive growth stock. This means we keep our online communication transparent, comprehensive and continuous in order to enhance your trust in our share.
Tailored Solutions
In the growth market of sensor systems, First Sensor develops and produces customer-specific sensors, electronics, modules and complex systems for the ever-increasing number of applications in the industrial, medical, and mobility target markets. As a solution provider the company offers complete development services from a first draft and proof of concept up to the development of prototypes and finally serial production. First Sensor offers comprehensive development expertise, state-of-the-art packaging technologies and production capacities in clean rooms from ISO class 8 to 5.
Competencies
In the growth market of sensor systems, First Sensor develops and produces customer-specific sensors, electronics, modules and complex systems for the ever-increasing number of applications in the industrial, medical, and mobility target markets. As a solution provider the company offers complete development services from a first draft and proof of concept up to the development of prototypes and finally serial production. First Sensor offers comprehensive development expertise, state-of-the-art packaging technologies and production capacities in clean rooms from ISO class 8 to 5.
Career
Innovation, excellence, proximity – these are our values, our ambition, our drive. Anything less is not an option. Our sensor solutions stand for technical innovation and economic growth. As such, they form the basis for the development and application of new technologies in almost all areas of life. We aim to shape this future together with you.

Search by specs

In a few steps quickly and conveniently to the right product.


Search by product numbers

Please search by complete product numbers, e.g. CTE7005GY4 or 501430. In order to increase the number of search results, please search by part of the product number only, e.g. CTE7.


Search by product name