Technical-press-First-Sensor
First Sensor news
We will keep you informed about company and product news.
November 2013

HMI Trycksensorer i miniatyr

Trycksensorer i miniatyr med förhöjd mediekompatibilitet och digitalt I²C-buss-gränssnitt

First Sensor AG presenterar de nya digitala Sensortechnics-HMI-trycksensorerna med I²C-buss-gränssnitt. De piezoresistiva sensorerna mäter tryckskillnader och relativa tryck från 100 mbar till och med 10 bar. HMI-sensorerna har en speciell intern konstruktion som vid tryckanslutning uppnår en förhöjd mediekompatibilitet för mätning av vätskor och gaser.

HMI-serien använder en intern digital signalbearbetning och uppnår en hög total noggrannhet på mer än ±1,5 % FSS över ett brett arbetstemperaturområde på -20…+85 °C. HMI-trycksensorerna har mycket kompakta SIL- och DIP-höljen med ett brett urval av tryckanslutningar för slangkopplingar eller för förgreningsmontering. Versioner med 3-V- eller 5-V-spänningsmatning finns att tillgå. Alla HMI-sensorer kan snabbt och flexibelt anpassas till kundernas specifika krav. På begäran står digitala SPI-buss- och analoga utgångssignaler till förfogande.

HMI-trycksensorernas viktigaste egenskaper är:
  • Förhöjd mediekompatibilitet för vätskor och gaser
  • Tryckområden från 100 mbar till 10 bar slutvärde för mätområdet
  • Total noggrannhet på mer än ±1,5 % FSS inom –20 till +85 °C
  • Mycket små SIL- och DIP-höljen med olika tryckanslutningar

Typiska användningsområden för HMI-trycksensorer finns inom mät- och reglerteknik, pneumatik, klimatteknik och analys samt inom flera andra industritillämpningar som kräver en förhöjd mediekompatibilitet och tryckområden upp till 10 bar.

Mer information om den här produkten finns .

Press photo HMI trycksensorer
Downloads

If you need further information please contact First Sensor.

Company
First Sensor is one of the world's leading suppliers in the field of sensor systems and part of TE Connectivity. In the growth market of sensor systems, First Sensor develops and produces customer-specific solutions for the ever-increasing number of applications in the industrial, medical, and mobility target markets. Our goal here is to identify, meet and solve the challenges of the future with our innovative sensor solutions early on.
Investor Relations
Our investor relations activities aim at raising the international publicity of First Sensor AG and at consolidating and extending the perception of our share as an attractive growth stock. This means we keep our online communication transparent, comprehensive and continuous in order to enhance your trust in our share.
Tailored Solutions
In the growth market of sensor systems, First Sensor develops and produces customer-specific sensors, electronics, modules and complex systems for the ever-increasing number of applications in the industrial, medical, and mobility target markets. As a solution provider the company offers complete development services from a first draft and proof of concept up to the development of prototypes and finally serial production. First Sensor offers comprehensive development expertise, state-of-the-art packaging technologies and production capacities in clean rooms from ISO class 8 to 5.
Competencies
In the growth market of sensor systems, First Sensor develops and produces customer-specific sensors, electronics, modules and complex systems for the ever-increasing number of applications in the industrial, medical, and mobility target markets. As a solution provider the company offers complete development services from a first draft and proof of concept up to the development of prototypes and finally serial production. First Sensor offers comprehensive development expertise, state-of-the-art packaging technologies and production capacities in clean rooms from ISO class 8 to 5.
Career
Innovation, excellence, proximity – these are our values, our ambition, our drive. Anything less is not an option. Our sensor solutions stand for technical innovation and economic growth. As such, they form the basis for the development and application of new technologies in almost all areas of life. We aim to shape this future together with you.

Search by specs

In a few steps quickly and conveniently to the right product.


Search by product numbers

Please search by complete product numbers, e.g. CTE7005GY4 or 501430. In order to increase the number of search results, please search by part of the product number only, e.g. CTE7.


Search by product name