Technical-press-First-Sensor
First Sensor news
We will keep you informed about company and product news.
Februari 2013

WBI Digitala massflödesgivare

Nya digitala massflödesgivare med mycket hög noggrannhet ibåda flödesriktningarna

First Sensor AG presenterar nyakostnadseffektiva WBI-flödesgivare med mätområden på 200 ml/minoch 1 l/min. WBI-serien erbjuder förutom enkelriktade även dubbelriktade givareför mätning av flöden i båda riktningarna. De digitala givarna uppnår en myckethög noggrannhet över hela flödesområdet i bägge riktningarna. Mätvärdenatillhandahålls som linjär utgångssignal via ett digitalt I²C-buss-gränssnitt(analog utgång på begäran).

I WBI-massflödesgivarna används enmycket känslig mätprincip som gör det möjligt att känna av mycket låga luft- och gasflöden. Givarnasdrivspänning är från 2,7–5,5 volt. Tack vare den låga energiförbrukning kanWBI-flödesgivarna användas i batteridrivna applikationer, mobil och bärbarutrustning. De små givarna kan monteras enkelt på kretskort och ger därför mycketkompakta OEM-konstruktioner.

WBI-flödesgivare kan medfördel användas inom medicinteknik som andnings-, respirations- ochanestesiutrustning, syrekoncentratorer och nebulisatorer. Tack vare den snabbareaktionstiden lämpar sig givarna för en tidig registrering av patientensandning då kan utrustningen lätt kan regleras på ett bättre sätt. Givarnaanvänds även inom luftbehandlingsteknik, täthetskontroll, analys ochlaboratorieteknik samt i bränsleceller.

WBI-flödesgivarnas viktigastefunktioner är:
  • Flödesområde på 200 ml/min och 1 l/min
  • Mycket hög noggrannhet i båda flödesriktningarna
  • Digitalt I²C-buss-gränssnitt
  • Snabb reaktionstid och låg energiförbrukning

Mer information om den här produkten finns .

Download press photo WBI
Downloads

If you need further information please contact First Sensor.

Company
First Sensor is one of the world's leading suppliers in the field of sensor systems and part of TE Connectivity. In the growth market of sensor systems, First Sensor develops and produces customer-specific solutions for the ever-increasing number of applications in the industrial, medical, and mobility target markets. Our goal here is to identify, meet and solve the challenges of the future with our innovative sensor solutions early on.
Investor Relations
Our investor relations activities aim at raising the international publicity of First Sensor AG and at consolidating and extending the perception of our share as an attractive growth stock. This means we keep our online communication transparent, comprehensive and continuous in order to enhance your trust in our share.
Tailored Solutions
In the growth market of sensor systems, First Sensor develops and produces customer-specific sensors, electronics, modules and complex systems for the ever-increasing number of applications in the industrial, medical, and mobility target markets. As a solution provider the company offers complete development services from a first draft and proof of concept up to the development of prototypes and finally serial production. First Sensor offers comprehensive development expertise, state-of-the-art packaging technologies and production capacities in clean rooms from ISO class 8 to 5.
Competencies
In the growth market of sensor systems, First Sensor develops and produces customer-specific sensors, electronics, modules and complex systems for the ever-increasing number of applications in the industrial, medical, and mobility target markets. As a solution provider the company offers complete development services from a first draft and proof of concept up to the development of prototypes and finally serial production. First Sensor offers comprehensive development expertise, state-of-the-art packaging technologies and production capacities in clean rooms from ISO class 8 to 5.
Career
Innovation, excellence, proximity – these are our values, our ambition, our drive. Anything less is not an option. Our sensor solutions stand for technical innovation and economic growth. As such, they form the basis for the development and application of new technologies in almost all areas of life. We aim to shape this future together with you.

Search by specs

In a few steps quickly and conveniently to the right product.


Search by product numbers

Please search by complete product numbers, e.g. CTE7005GY4 or 501430. In order to increase the number of search results, please search by part of the product number only, e.g. CTE7.


Search by product name