Technical-press-First-Sensor
First Sensor news
We will keep you informed about company and product news.
November 2015

LME Differentialtryckgivare

"Manifold" monterbar differentialtryckgivare

First Sensor presenterar en ny förgrening i miniatyrformat av sin innovativa lägstadifferenstrycksensor i mätområden från 25 till 500 Pa (0,25 till 5 mbar). De kompakta sensorerna i LME-serien har en bygghöjd på endast 9 mm inklusive tryckanslutningar, dessa passar därför alldeles utmärkt till utrymmesbesparande montering i bland annat fördelare (förgreningar) mm. Dessutom kan LME-sensorerna enkelt anpassas till mer kundspecifika adaptrar, t.ex. i användning med speciella monteringskrav som klimatteknik etc.

LME-sensorerna, som baseras på mätning av ett mikroflöde, använder en innovativ First Sensor-teknik som integrerar flödeskanalen inklusive mätelementen i ett kisel-chip. Genom detta extrema miniformat förminskas gasflödet genom sensorn flera gånger om i jämförelse med konventionella flödesbaserade trycksensorer. LME-differenstrycksensorer erbjuder därför en ypperlig beständighet mot dammpartiklar och fuktig luft. Dessutom anslutning med långa anslutningsslangar och filter påverkar inte den kalibrerade mätnoggrannheten. Förgreningssensorerna uppnår en hög mätkänslighet och -noggrannhet samt en fantastisk offsetstabilitet bättre än 0,1 Pa/år. De små SMT-sensorerna förfogar samtidigt över ett digitalt SPI-buss-gränssnitt och en analog utgång.

De viktigaste egenskaperna hos LME-differenstrycksensorerna är:
  • mycket låg bygghöjd, endast 9 mm inklusive tryckanslutningar
  • flexibel och kombinerbar med kundspecifika adaptrar och förgreningar
  • mikroflödeskanal integrerad i kisel-sensorchip
  • ypperlig beständighet mot dammpartiklar och fuktig luft

Tack vare sin mycket höga beständighet mot dammpartiklar och fuktig luft ger LME-differenstrycksensorerna extra lång livslängd och förlängda underhålls intervaller inom klimatteknik och medicinsk teknik. Sensorerna passar därför utmärkt vid mätning av mycket små tryckskillnader t.ex. i volymflödesregulatorer, filterövervakning, brännarstyrning, andningsutrustning, anestesiapparater, apparater vid sömnapné (CPAP), spirometrar och syrgaskoncentratorer.

Mer information om den här produkten finns .

Pressefoto LME
Downloads

If you need further information please contact us.

Company
First Sensor is one of the world's leading suppliers in the field of sensor systems and part of TE Connectivity. In the growth market of sensor systems, First Sensor develops and produces customer-specific solutions for the ever-increasing number of applications in the industrial, medical, and mobility target markets. Our goal here is to identify, meet and solve the challenges of the future with our innovative sensor solutions early on.
Investor Relations
Our investor relations activities aim at raising the international publicity of First Sensor AG and at consolidating and extending the perception of our share as an attractive growth stock. This means we keep our online communication transparent, comprehensive and continuous in order to enhance your trust in our share.
Tailored Solutions
In the growth market of sensor systems, First Sensor develops and produces customer-specific sensors, electronics, modules and complex systems for the ever-increasing number of applications in the industrial, medical, and mobility target markets. As a solution provider the company offers complete development services from a first draft and proof of concept up to the development of prototypes and finally serial production. First Sensor offers comprehensive development expertise, state-of-the-art packaging technologies and production capacities in clean rooms from ISO class 8 to 5.
Competencies
In the growth market of sensor systems, First Sensor develops and produces customer-specific sensors, electronics, modules and complex systems for the ever-increasing number of applications in the industrial, medical, and mobility target markets. As a solution provider the company offers complete development services from a first draft and proof of concept up to the development of prototypes and finally serial production. First Sensor offers comprehensive development expertise, state-of-the-art packaging technologies and production capacities in clean rooms from ISO class 8 to 5.
Career
Innovation, excellence, proximity – these are our values, our ambition, our drive. Anything less is not an option. Our sensor solutions stand for technical innovation and economic growth. As such, they form the basis for the development and application of new technologies in almost all areas of life. We aim to shape this future together with you.

Search by specs

In a few steps quickly and conveniently to the right product.


Search by product numbers

Please search by complete product numbers, e.g. CTE7005GY4 or 501430. In order to increase the number of search results, please search by part of the product number only, e.g. CTE7.


Search by product name