Technical-press-First-Sensor
First Sensor news
We will keep you informed about company and product news.
November 2016

LMI Lägstadifferenstrycksensorer

Lägstadifferenstrycksensorer med I²C-buss och försörjningsspänning på 3 V

First Sensor presenterar en ny version av sina beprövade och flödesbaserade lägstadifferenstrycksensorer med försörjningsspänning på 3 V och linjär I²C-bussutgångssignal. LMI-seriens mycket platta förgreningssensorer har ett mätområde från 25 Pa (0,25 mbar) som ändvärde och som baseras på den termiska mätningen av ett mikroflöde i kisel-sensorchipet. Tack vare sensorernas höga mätkänslighet, mätnoggrannhet, offsetstabilitet och hållbarhet passar de utmärkt för luft- och gasflödesmätning enligt differenstryckmetoden i en förbikopplingsanordning. För batteridriven användning finns ett energisparläge med minimal strömförbrukning tillgängligt.

Den innovativa mikroflödestekniken från First Sensor minskar gasflödet genom sensorn med flera storleksordningar jämfört med traditionella genomflödesbaserade trycksensorer. Tack vare flödeskanalens extrema miniformat erbjuder LMI-differenstrycksensorer därför utmärkt resistens mot dammbemängd och fuktig luft och tillåter användning med långa anslutningsslangar och filter utan att påverka den kalibrerade mätnoggrannheten. Dessutom tillåter halvledarteknik extremt små tillverkningstoleranser och kostnadseffektiv serieproduktion.

De viktigaste egenskaperna hos LMI-differenstrycksensorerna är:
  • försörjningsspänning på 3 V och linjär I²C-bussutgångssignal
  • mikroflödeskanal integrerad i kisel-sensorchipet
  • utmärkt resistens mot dammbemängd och fuktig luft
  • mycket låg bygghöjd som passar förgreningsmontering

Tack vare sin mycket höga resistens mot dammbemängd och fuktig luft har LMI-förgreningsdifferenstrycksensorerna extra lång hållbarhet och förlängda underhållsintervaller inom klimatteknik och medicinsk teknik. Därför passar sensorerna utmärkt vid mätning av mycket små tryckskillnader t.ex. i volymflödesregulatorer, filterövervakning, brännarstyrning, andningsutrustning, anestesiapparater, apparater vid sömnapné (CPAP), spirometrar och syrgaskoncentratorer.

Mer information om den här produkten finns .

Pressefoto LMI
Downloads

If you need further information please contact us.

Company
First Sensor is one of the world's leading suppliers in the field of sensor systems and part of TE Connectivity. In the growth market of sensor systems, First Sensor develops and produces customer-specific solutions for the ever-increasing number of applications in the industrial, medical, and mobility target markets. Our goal here is to identify, meet and solve the challenges of the future with our innovative sensor solutions early on.
Investor Relations
Our investor relations activities aim at raising the international publicity of First Sensor AG and at consolidating and extending the perception of our share as an attractive growth stock. This means we keep our online communication transparent, comprehensive and continuous in order to enhance your trust in our share.
Tailored Solutions
In the growth market of sensor systems, First Sensor develops and produces customer-specific sensors, electronics, modules and complex systems for the ever-increasing number of applications in the industrial, medical, and mobility target markets. As a solution provider the company offers complete development services from a first draft and proof of concept up to the development of prototypes and finally serial production. First Sensor offers comprehensive development expertise, state-of-the-art packaging technologies and production capacities in clean rooms from ISO class 8 to 5.
Competencies
In the growth market of sensor systems, First Sensor develops and produces customer-specific sensors, electronics, modules and complex systems for the ever-increasing number of applications in the industrial, medical, and mobility target markets. As a solution provider the company offers complete development services from a first draft and proof of concept up to the development of prototypes and finally serial production. First Sensor offers comprehensive development expertise, state-of-the-art packaging technologies and production capacities in clean rooms from ISO class 8 to 5.
Career
Innovation, excellence, proximity – these are our values, our ambition, our drive. Anything less is not an option. Our sensor solutions stand for technical innovation and economic growth. As such, they form the basis for the development and application of new technologies in almost all areas of life. We aim to shape this future together with you.

Search by specs

In a few steps quickly and conveniently to the right product.


Search by product numbers

Please search by complete product numbers, e.g. CTE7005GY4 or 501430. In order to increase the number of search results, please search by part of the product number only, e.g. CTE7.


Search by product name