Technical-press-First-Sensor
First Sensor news
We will keep you informed about company and product news.
April 2017

SiPM-modulen

Kisel-fotomultiplikatormodul förenklar testförlopp inom forskning och utveckling
First Sensor presenterar en ny utvecklingsmodul för sina kisel-fotomultiplikatorer (SiPM) för mätning av de minsta ljusmängderna i våglängdsområdet från 350 till 900 nm. Modulen integrerar en stabil spänningsmatning, signalförstärkning, gränssnitt och SiPM-detektorn i en kompakt Plug & Play-enhet. Med den medföljande programvaran går det att optimera detektorns arbetspunkt utifrån den aktuella tillämpningen genom precis och individuell inställning och lagring av försörjningsspänningen. Den nya SiPM-modulen passar utmärkt för tillämpningar för detektering av enskilda fotoner (Photon counting). För mätning av radioaktiv strålning kan kisel-fotomultiplikatorn extrautrustas med en LYSO-scintillationskristall vars luminiscens ligger i det synliga området vid ca 420 nm.

Den halvledarbaserade kisel-fotomultiplikatorn från First Sensor erbjuder flera olika fördelar, som låg försörjningsspänning, utmärkt temperaturstabilitet, okänslighet för magnetfält samt ett mycket litet format. NUV- och RGB-SiPM:er har hög precision med högsta känslighet vid 420 resp. 550 nm och stor temperaturstabilitet med avseende på genombrottsspänning och förstärkning. Förbättrade material och den modernaste halvledartekniken ger mycket tysta sensorer med färre mörka fotoner, mindre överhörning och mycket liten efterpulsning. Kisel-fotomultiplikatorerna ger mycket stora förstärkningsfaktorer på över 106 samt en mycket hög fotondetekteringseffektivitet. Dessutom utvecklar och tillverkar First Sensor kundspecifika moduler och kompletta system för OEM-kunder över hela världen.

De viktigaste egenskaperna hos SiPM-modulen är:
  • Mätning av de minsta ljusmängderna och enskilda fotoner från 350 till 900 nm
  • Kompakt Plug & Play-enhet med spänningsmatning, signalförstärkning etc.
  • Programvara för inställning och lagring av arbetspunkter
  • SiPM-variant med LYSO-scintillationskristall för detektering av radioaktiv strålning

Typiska användningsområden för kisel-fotomultiplikatormodulen från First Sensor är testförlopp och kvalificering inom högenergifysik, medicinsk diagnostik, nukleärmedicin, analys samt vid identifiering av strålning.

Mer information om den här produkten finns .

Press photo SiPM Module
Downloads

If you need further information please contact us.

Company
First Sensor is one of the world's leading suppliers in the field of sensor systems and part of TE Connectivity. In the growth market of sensor systems, First Sensor develops and produces customer-specific solutions for the ever-increasing number of applications in the industrial, medical, and mobility target markets. Our goal here is to identify, meet and solve the challenges of the future with our innovative sensor solutions early on.
Investor Relations
Our investor relations activities aim at raising the international publicity of First Sensor AG and at consolidating and extending the perception of our share as an attractive growth stock. This means we keep our online communication transparent, comprehensive and continuous in order to enhance your trust in our share.
Tailored Solutions
In the growth market of sensor systems, First Sensor develops and produces customer-specific sensors, electronics, modules and complex systems for the ever-increasing number of applications in the industrial, medical, and mobility target markets. As a solution provider the company offers complete development services from a first draft and proof of concept up to the development of prototypes and finally serial production. First Sensor offers comprehensive development expertise, state-of-the-art packaging technologies and production capacities in clean rooms from ISO class 8 to 5.
Competencies
In the growth market of sensor systems, First Sensor develops and produces customer-specific sensors, electronics, modules and complex systems for the ever-increasing number of applications in the industrial, medical, and mobility target markets. As a solution provider the company offers complete development services from a first draft and proof of concept up to the development of prototypes and finally serial production. First Sensor offers comprehensive development expertise, state-of-the-art packaging technologies and production capacities in clean rooms from ISO class 8 to 5.
Career
Innovation, excellence, proximity – these are our values, our ambition, our drive. Anything less is not an option. Our sensor solutions stand for technical innovation and economic growth. As such, they form the basis for the development and application of new technologies in almost all areas of life. We aim to shape this future together with you.

Search by specs

In a few steps quickly and conveniently to the right product.


Search by product numbers

Please search by complete product numbers, e.g. CTE7005GY4 or 501430. In order to increase the number of search results, please search by part of the product number only, e.g. CTE7.


Search by product name